BRONZ   MOSADZ 
DURAL   MEĎ
NEREZ   SILON

O produktoch

Bronz

Bronz je zliatina medi s cínom, olovom, hliníkom a ďalšími prvkami. V praxi existuje viacero variantov bronzu.

Bronzy sa delia podľa počtu zložiek a hlavnej prísady na

     1. cínový bronz (CuSn8, CuSn12, CuSn7Zn4Pb7, CuSn6)

     2. olovený bronz (CuSn7Pb15)

     3. hliníkový bronz (CuAl10Ni5Fe4, CuAl10Fe3Mn1.5)

     4. a ďalšie


Podľa účelu sa bronzy rozdeľujú na

     1. tvárnené a

     2. zlievárenské

Normy bronzu podľa STN a EN (Slovenské technologické normy, Európske normy)

STN 42 3011, STN 42 3018, STN 42 1561, EN 12449, EN 12163, EN 1982, ...

bronzové odliatky : STN 42 3119, STN 42 3123

hliníkový bronz: STN 42 3145, 42 3046, 42 3047

Využitie bronzu a bronzových polotovarov

Cínový bronz

Cínové bronzy obsahujú maximálne 20 % cínu. Pri maximálnom podiele majú najvyššiu pevnosť, pri podiele okolo 5 až 7 % cínu majú zase najväčšiu ťažnosť. Štruktúra bronzov do hranice 5 až 7 % Sn je homogénna pri vyššom podiele heterogénna. Cínové bronzy majú dobrú odolnosť proti korózii v atmosfére, morskej vode aj prehriatej pare. Napádajú ich však niektoré kyseliny (dusičná, sírová), hydroxid sodný a amoniak. Vo vlhkom prostredí ich korodujú aj suché plyny (kyslík, chlór, fluór, oxid siričitý). Homogénne bronzy sa tvárnia za studena, alebo za tepla. Pri tvárnení za studena možno niektoré z nich spevniť až na 900 MPa.

Cínový bronz sa využíva na výrobu: skrutky, rúrky výmenníkov tepla, dierované a tlakové sitá, tesniace krúžky, púzdra, kovové tkanivá, membrány manometrov, klzné ložíská, ozubené kolesá, súčiastky čerpadiel, armatúry, ...

Hliníkový bronz

Hliníkové bronzy obsahujú do 10 % hliníka, ale aj 2 až 8 % ďalších prísad (mangán, nikel, železo), ktoré zlepšujú ich vlastnosti. Majú rovnomerné chemické zloženie, dobrú zabiehavosť a veľkú hutnosť, ale aj sklon k stĺpikovej kryštalizácii. Pri podiele okolo 10 % hliníka majú najvyššiu pevnosť, pri podiele okolo 7 % hliníka majú zase najväčšiu ťažnosť. Hliníkové bronzy majú lepšiu odolnosť proti korózii ako cínové a mosadze, pretože si vytvárajú ochrannú povrchovú vrstvu z oxidov medi a hliníka.Výnimku tvoria zliatiny s 5 až 8 % hliníka. Dobre odolávajú korózii v atmosfére, morskej vode aj niektorým kyselinám vrátane kyseliny sírovej. Rozpúšťajú sa však v kyseline dusičnej a alkáliách. Vzhľadom na kryštalizáciu sa musia pred tvárnením za studena tvárniť aj za tepla. Niektoré brozny je možné kaliť a popúšťať. Medzi hliníkové bronzy patrí aj tzv. severské zlato, zliatina používaná na výrobu mincí.

Hliníkový bronz sa využíva na výrobu: výrobky pre chemický a potravinársky priemysel, armatúry (do 20 MPa), ozubené kolesá, sedlá ventilov, puzdra, pastorky, ...

Olovený bronz

Olovené bronzy sú dvoj- a viaczložkové, cínovo-olovené bronzy sú trojzložkové. Oba základné kovy majú rozdielne teploty tavenia, v pevnom sa sa navzájom nerozpúšťajú a dokonca tvoria aj v rozpustenom stave dve taveniny. Pri pomalom ochladzovaní by vznikli veľké oblasti s vylúčeným olovom, preto sa musia rýchlo ochladzovať. Majú výborné klzné vlastnosti, preto sa používajú na klzné ložiská, avšak kvôli nízkym mechanickým vlastnostiam len ako ich výstelky. Preto sa niekedy hovorí, že su samomazné, t.j. nepotrebujú olej. Príkladom sú napr. šachtové ložiská v scaneroch a tlačiarňach alebo v chvostových pílach.

Využitie oloveného bronzu: výstelky puzdier a klzných plôch, ložiská, výstelky pre vysoké rýchlosti a hrubú prevádzku, ...

V našej ponuke možno nájsť tyče - gulatiny (CuSn8) a trubky (CuSn12, CuSn7Zn4Pb7) v rôznych priemeroch a rozmeroch. V prípade špecifickej požiadavky zákazníka vieme zabezpečiť trubky, plechy a prírezy v konkrétnych rozmeroch podľa daných rozmerov. Tak isto aj hliníkový bronz.

 

 

 Mosadz

 Mosadze sú zliatiny medi (Cu) s 5 - 40 % zinku (Zn). Kombinuje sa v nich výborná tvarovateľnosť a opracovateľnosť s dobrou odolnosťou voči korózii. Nakoľko obsah zinku zvyšuje bod topenia, hustota, modul pružnosti, elektrická a tepelná vodivosť klesá; koeficient teplotnej rozťažnosti, pevnosť a tvrdosť stúpajú.

Mosadze sa podľa účelu rozdeľujú na tvárnené a zlievarenské.

Podľa podielu zinku sa mosadz delí na:

  1. tombak (do 20 % zinku)
  2. hlbokoťažná mosadz (30 % zinku)
  3. automatová mosadz (s prísadou olova, určená na obrábanie)

Existujú aj špeciálne mosadze s pridanou ďaľšou zložkou:

hliníková mosadz, kremíková mosadz, cínová mosadz, mangánová mosadz, niklová mosadz, ...

Prísadou ďalších prvkov sa zlepšujú mechanické a technologické vlastnosti, alebo odolnosť proti korózii.

Normy mosadze podľa STN, EN, ISO, DIN

EN 1652, STN 42 3210, STN 42 32xx, STN 42 33xx, ISO 426/1, DIN 17660, ..

Využitie mosadze a mosadzných polotovarov:

ložiská, puzdrá, chemicky odolné prostriedky, dekoračné a ozdobné predmety, hudobné nástroje, drobný pokovaný tovar, súčiastky čerpadiel, súčiastky manometrov, drobný pokovaný tovar, chladičové rúrky, ...

V našej ponuke možno nájsť mosadzné tyče (gulatiny, 4-hranné, 6-hranné), mosadzné plechy rôznej hrúbky (v štandardnom rozmere 2m x 1m alebo možnosť delenia) a trubky. V priípade špecifickej požiadavky zákazníka vieme zabezpečiť konkrétny rozmer prírezu.

 

Dural

Dural je zliatina hliníka s meďou a horčíkom (Al-Cu-Mg). Obsah medi v zliatine je približne 4 %, obsah horčíka je menší ako 1 %.

Dural patrí medzi tvárnené vytvrdzované zliatiny hliníka. Dá sa dobre tvárniť za tepla pri 380 až 450°C aj za studena.  Dural je pevný v ťahu s medzou pevnosti medzi 250 MPa až 850 MPa a je húževnatý. Niektoré typy duralu sa vlastnosťami okrem tvrdosti vyrovnajú oceli. Dural na rozdiel od čistého hliníka je možné deliť laserom.

Použitie duralu a polotovareov z duralu automobilový priemysel, výroba lietadiel, okien, použitie v chemickom priemysle, nádob, ochranných krytov, plavidiel,...

Normy duralu a hliníka podľa STN a EN

AlMgSi / EN AW 6060 / STN 424401    AlCu4PbMgMn / EN AW 2007 / STN 42 4254     ....

V našej ponuke možno nájsť duralové tyče (gulatiny, 4-hranny, ploché), trubky, profily (L,U,T,jokel) a plechy z hliníka a duralu (štandartný romzer 2m x 1m, aj protišmykové-slzičkové) v rôznych rozmeroch a hrúbkach.  V prípade špecifickej požiadavky zákazníka vieme zabezpečiť aj materíla v presne stanovených rozmeroch.

 

Polyamid PA / Silon

Materiál s pravidelnou kryštalickou štruktúrou, tepelne a rozmerovo stabilizovaný. Temperovaný, vysoká mechanická pevnosť, tuhosť, húževnatosť, oteruvzdornosť. Dobré tlmiace a klzne vlastnosti, dobrá opracovateľnosť. Dobrá chemická odolnosť, tepelná odolnosť - 40 +100 °C.

Využitie PA v priemysle

klzné ložiská, kladky, segmenty spojok, namáhavé súčasti, klzné prvky, ozubené kolesá, vedenia reťazí,...

Druhy polyamidu

polyamid PA 6, polyamid PA 6.6, polyamid PA 6G, polyamid PA 4.6, polyamid PA12G, ...

Normy pre polyamid

 EN ISO 1874-1, STN 64 3610, STN 64 3620, ...

V našej ponuke sú tyče prevažne z polyamidu PA6 a PA6 G v rôznych priemeroch, dosky rôznych hrúbok (možnosť napíliť). V prípade požiadavky na konkrétny rozmer nie je problém materiál zabezpečiť.

 

Nerez / Nerezová oceľ

 Nerez je zliatina z oceli, ktorá je odolná voči korózii. Sú žiaruvzdorné a korózii vzdorné nerezové ocele.

Normy pre nerez AISI, STN, EN, W.Nr.,

AISI 304, W.Nr. 1.4301, STN 17 240, EN X5CrNi18-10 

V našej ponuke sú nerezové tyče (gulatiny, ploché) rôznych priemerov a rozmerov, nerezové plechy, trubky, porfily (L, jokel) v rôznych rozmeroch a hrúbkach. V prípade špecifickej požiadavky je možné zabezpečiť aj požadované rozmery. Materiál sa dodáva v rôznych prevedeniach - leštený, brúsený, bez vonkajšej úpravy, ...

 

Meď CU

Meď je ušľachtilý nealotopický kov s kockovou, plošne stredenou kryštálovou sústavou červenej farby. Má vysokú tepelnú vodivosť, tvárnosť za tepla aj studena a dobrú odolnosť proti korózii.

Druhy medi

  • -surová hutnícka meď obsahuje len 94 až 97 % Cu,
  • -hutnícka meď môže dosiahnuť čistotu až 99,85 % Cu, vyrába sa pyrometalurgickou rafináciou surovej hutníckej medi,
  • -elektrovodná meď alebo katódová meď dosahujú až 99,95 % Cu, vyrába sa elektrolytickou rafináciou,
  • -najčistejšia meď s obsahom až 99,999 % Cu sa vyrába rafináciou vo vákuu z katódovej medi,
  • -špeciálne na zváranie sa využíva bezkyslíková meď, odolná proti vodíkovej chorobe.

Využitie medi a medenných polotovarov:

Používa sa napríklad pri výrobe drôtov, plechov, potrubia a mincí, v poľnohospodárstve pri ošetrovaní chorôb plodín, na ochranu dreva, kože a tkanív. Z dôvodu jej vysokej elektrickej a tepelnej vodivosti sa tiež používa ako metabolit. Bežná medná soľ ako sulfát, uhličitan, kyanid, oxid a sulfid sa používa ako fungicíd, zložka v keramike a pyrotechnike, pre pokovovanie elektrolytov ako aj ďalšie aplikácie v priemysle. Zliatiny medi, bronz a mosadz, sa používajú na výrobu prístrojov a náradia v rozličných odvetviach. 

Normy pre meď a medenné polotovary STN, EN 12893

STN 42 3001, STN 42 300x, EN

V našej ponuke sú medenné tyče (gulatiny, 4-hranny) v rôznych rozmeroch, medenné platne, medenný plech a prírezy - v prevedení E Cu, Cu-ETP (elektorlytická meď). Na požiadavku zákazníka vieme zabezpečiť presne požadované rozmery. Taktiež vieme zabezpečiť CuCrZr (zirkónová meď) a CuCoNi1Be1, CuCoBe2, CuBe2 (berýliová meď).

 

Teflon PTFE (polytetrafluoretylén)

 Teflon je najznámejší flouroplast. V prirodzenom stave má bielu farbu, je pružný a mastný. Medzi jeho vlastnosti patrí chemická odolnosť, húževnatosť, oteruvzdornosť, nízka nasiakavosť, výborná tepelná odolnosť (-170 / +260 *C), taktiež má vynikajúce elektroizolačné vlastnosti. Je fyziologicky nezávadný, má vysokú molekulovú hmotnosť a nízku tvrdosť povrchu.

Použitie teflónu:

tesnenia, upchávky, špeciálne súčiastky a výrobky, kde nestačia iné plasty, klzné lišty, puzdrá, ...

V našej ponuke sú teflonové tyče (gulatiny) v rôznych priemeroch a teflónové platne a prírezy.


Textit / Pertinax

Kruhové vrstevné lysované tyče sú vyrobené z bavlnenej tkaniny ako výstuže a krezolformaldehydovou živicou ako spojiva. Sú vhodné ako konštrukčný materiál na výrobu rôznych súčiastok, ktoré sú mechanicky a elektricky namáhané.

V našej ponuke možno nájsť textitové (pertinaxové) tyče rôznych priemerov a textitové (pertinaxové) platne rôznych rozmerov. Meteriál je možné nadeliť presne podľa požiadaviek zákazníka. 


 

Kontakt

DEČKO s.r.o.

office mobil: +421 905 810 125

office tel+fax: +421 37 65 27 583

obchod@decko-nr.skOtváracie hodiny:

Pon:
8:00 - 16:00
Uto:
8:00 - 16:00
Str:
8:00 - 16:00
Štv:
8:00 - 16:00
Pia:
8:00 - 16:00
Sob:
0905 810 125